Tượng Phật Bằng Gỗ

Tượng Gỗ Nghệ Thuật Sài Gòn chuyên cung cấp các sản phẩm tượng gỗ Tự Nhiên Quý Hiếm với nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú, trong đó tượng phật  là một trong những dòng sản phẩm cao cấp nhất mà tượng gỗ nghệ thuật Sài Gòn đem lại đến khách hàng

 

Các loại tượng phật thường được khách thỉnh về hiện nay gồm có:

Phật:  Phật A di đà, Phật Thích Ca, Phật Dược sư, Tam thế Phật, Ngũ Trí Như Lai, Phật đản sanh, Phật niết bàn.

Bộ ba: Tây Phương Tam thánh, Hoa Nghiêm Tam thánh, Phật Thích ca và 2 Đại đệ tử.

Bồ tát: Quan thế âm Bồ tát, Thiên thủ thiên nhãn Bồ tát, Chuẩn đề Bồ tát, Di lặc Bồ tát tức phật Di Lặc, Địa tạng Vương Bồ tát, Mục kiều liên Bồ tát.

Hộ pháp: Tứ đại Thiên vương, Hộ pháp, Hộ pháp Vi đà, Tiêu diện Đại sĩ, Già Lam Hộ pháp, Quan Thánh Đế tức Quan Công.

Đệ tử nhà Phật: Sư tổ Bồ đề Đạt Ma, 18 Tổ Thiền sư (còn gọi là 18 vị La hán chùa Tây phương).